OSNOVNI PODACI O ŠKOLI


Osnovna delatnost Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ je obrazovanje i osposobljavanje za neposredan rad i dalje školovanje za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, za područje rada:

Elektrotehnika
Mašinstvo i obrada metala 

Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

U četvorogodišnjem zanimanju:
1. Elektrotehničar multimedija
2. Administrator računarskih mreža
3. Elektrotehničar energetike

U trogodišnjem zanimanju:
1. Elektromonter mreža i postrojenja


Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA

U četvorogodišnjem zanimanju:
1. Tehničar za robotiku
2. Brodomašinski tehničar
3. Mašinski tehničar

U trogodišnjem zanimanju:
1. Automehaničar
2. Mašinbravar

                     
Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“ u Beogradu u svom radu primenjuje nastavne planove i programe proisane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Savremena organizacija nastave

Škola raspolaže savremenom opremom i nastava se organizuje na moderan i dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju daleko aktivniju ulogu učenika u nastavnom procesu i pristup savremenim informacionim tehnologijama. Zato je opredeljenje Škole da se teorijska nastava i vežbe sprovode sa ciljem da se učenici u toku školovanja razviju u ličnosti koje mogu  da se uključe u dinamične poslovne komunikacije, kojima se odlikuju savremeni poslovni odnosi. Radi toga nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove pretoče u stvarne poslovne i životne primere i slučajeve, i kroz takve primere iz prakse steknu znanja i veštine koje su u realnosti primenljive.


Dalje školovanje

Dakle, kroz širu i osmišljenu horizontalnu povezanost i organizaciju nastave, učenik dobija veće šanse i mogućnosti za vertikalnu probojnost. Široka, raznovrsna i dobro utemeljena osnova daje veće šanse za uspešno školovanje na visokoškolskim ustanovama. To je omogućeno ne samo obimom znanja, već i metodama rada koje učenika približavaju sličnim oblicima rada koji zahtevaju samostalnost, a što će se primenjivati u daljem školovanju. Obrazovanje je kontinuiran proces pa brzi i nagli prelazi smanjuju uspešnost obrazovanja i ostvarenost ishoda obrazovanja, u odnosu na očekivane i poželjne.


Ostvarivanje vaspitne funkcije

Polazeći od činjenice da moderna nastavna tehnologija, uz ponekad prenaglašenu primenu informacione tehnologije, može dа u izvesnoj meri zanemari direktnu komunikaciju učesnika u nastavnom procesu, Škola će kroz vaspitne oblike rada razvijati sve aspekte ličnosti. Velika posvećenost pojedinačnom obrazovanju mora da bude praćena i drugim sadržajima koji omogućavaju učeniku ostvarivanje njegove humane komponente .

U određenim okolnostima objektivni i subjektivni faktori utiču da Škola prvenstveno ostvaruje svoju obrazovnu funkciju. Iz tih razloga Škola organizuje i realizuje različite oblike vannastavnog rada. To omogućava da učenici, na osnovu svojih afiniteta i sklonosti, obogaćuju i nadograđuju svoju ličnost i razvijaju osećaj pripadnosti društvu i širem evropskom prostoru.


PROSTOR, OPREMA I NASTAVNA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Sedište Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ je u Beogradu u ulici Trg Nikole Pašića br.7/I (prvi sprat). 

Srednja tehnička  škola „Mihajlo Pupin“ raspolaže prostorom, opremom i nastavnim sredstvima koja su u skladu sa pravilnicima:

• za zajedničke (opšteobrazovne) predmete - sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile IV stepena stručne spreme (Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, broj 7 od 07.09.1991);

• za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u području rada Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala: sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stučne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama za područja rada Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika („Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik br.16/2015 i 17/2015 28. avgusta 2015.godine).

Školska zgrada

U okviru Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u ulici Trg Nikole Pašića br.7, Beograd, školski prostor čine:

• 7 učionica za opšteobrazovne predmete;
• 4 specijalizovane učionice; 
• radionica za praktičnu nastavu ;
• biblioteka-medijateka.

Fiskulturna sala

Učenici će nastavu iz fizičkog vaspitanja realizovati u fiskulturnoj sali „PRIMA WGD“ d.o.o. iz Beograda ul. Hajduk Stankова br.2. Sala ima površinu od 200m2 i zadovoljava propisane kriterijume iz Normativa o prostoru i opremi („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“ br.5/90).

Škola ima zaključene sporazume o stručno-edukativnoj saradnji sa:

"MEGANA" d.o.o, Školski servis Gajić, Električar d.o.o, Tehnokov d.o.o, BELTEPROM d.o.o, FIKOS d.o.o, SZR "PROTEKTA", Srednja škola "Sveti Sava", Zanatska radnja "Bane", Privredno društvo za transport, trgovinu i usluge "LAĐAR KUPRA" d.o.o, Autoelekričar "Vidoje", Autoservis "Lukić 2014", FISTAUTO, TR CENTROBOJ PLUS, SAT VISION d.o.o, Techno Solution d.o.o, PRIMA WGD d.o.o.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com