Vanredno školovanje


Vanredno školovanje (ako želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili imate neki drugi razlog)

Potrebna dokumenta:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Svedočanstva osnovne škole (za upis u prvi razred)
- Svedočanstvo prethodno završenog razreda (za upis u drugi, treći i četvrti razred)
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com