UPIS UČENIKA U ŠKOLU


Upis za školsku godinu 2019-2020. je počeo!

U prvi razred redovnog i vanrednog obrazovanja može se upisati lice koje je završilo osnovnu školu. Redovan učenik se može upisati u Školu ako je položio završni ispit. Ispunjavanje opštih uslova za upis učenik dokazuje originalnim svedočanstvom o završenoj osnovnoj školi, izvodom iz matične knjige rođenih, i potvrdom o položenom završnom ispitu.

Redovan učenik prvog razreda ne može biti stariji od 17 godina, dok je vanredan učenik lice starije od 17 godina života, s tim što mora imati završenu osnovnu školu. Upisivanje odraslih lica na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju vrši se tokom cele godine, saglasno odluci Školskog odbora.

Školski odbor utvrđuje broj redovnih učenika, vanrednih učenika i učenika na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji za upis u svaku školsku godinu.
Upis redovnih i vanrednih učenika u prvi razred vrši se u periodu jul-avgust na način koji utvrđuje Školski odbor, po sprovedenom javnom konkursu, u skladu sa opštim aktom.

Redovni i vanredni učenik koji je završio razred ima pravo da se upiše u naredni razred najkasnije do 31. avgusta godine u kojoj je završio razred.
Učenik koji u toku školovanja prelazi iz druge škole, polaže dopunske ispite u Školi iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom škole iz koje dolazi. Utvrđivanje dopunskih ispita vrši direktor Škole.

Dopunske ispite za učenike na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji, shodno prethodnom školovanju, određuje direktor Škole, a u skladu sa odlukom nastavničkog veća.

Vanredno školovanje
Vanredno školovanje (ako želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili imate neki drugi razlog)

Potrebna dokumenta:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Svedočanstva osnovne škole (za upis u prvi razred)
- Svedočanstvo prethodno završenog razreda (za upis u drugi, treći i četvrti razred)

Dokvalifikacija i prekvalifikacija
Škola može da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a takođe i prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno zaposlenje.

Učenici će imati mogućnost da polaganjem diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazonog profila u drugi. Na taj načim se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (1., 2., 3., i 4. razreda)
- Diploma maturskog ili završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnje školovanje)
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (1., 2., 3., razred)
- Diploma završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih

Nostrifikacija
Ako ste završili srednju školu u inostranstvu, možemo Vam pomoći oko nostrifikacije diploma i svedočanstva i priznavanja diploma određenog zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com