Tehničar za robotiku


Obrazovanje traje četiri godine

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala


Osposobljava se za rad na kompjuterima, CNC mašinama i industrijskim robotima.

To je naučna oblast koja objedinjuje više disciplina i podrazumeva poznavanje elektronskih sistema, kompjuterskih komponenti i veštačke inteligencije. Njihova primena omogućava automatizaciju proizvodnje, čime se dobija povećanje kvaliteta proizvoda, ušteda na vremenu, a smanjuju se troškovi proizvodnje.

Roboti mogu da zamene ljude na opasnim radnim mestima. Roboti se najčešće koriste za zavarivanje, za montažu, za obradu rezanjem, bušenjem, kao merne mašine, za farbanje...
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com