Redovno školovanje


ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE POTREBNO JE:

- Prijava za upis (škola obezbeđuje formular za prijavu)

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Svedočanstva o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole

- Lekarsko uverenje za upis u srednju školu

- Potpisan ugovor o školovanju
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com