Nostrifikacija


Ako ste završili srednju školu u inostranstvu, možemo Vam pomoći oko nostrifikacije diploma i svedočanstva i priznavanja diploma određenog zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com