Mašinbravar


Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Trajanje školovanja: 3 godine


Mašinbravar je osposobljen za rad na održavanju i popravljanju mašina i uređaja. Vrši spajanje i sastavljanje elemenata mašina, izrađuje kanale za podmazivanje, sastavlja i ugrađuje zupčanike na osovini, kontroliše i  ispituje sklopove i podsklopove, dijagnostikuje kvarove na alatnim mašinama i  obavlja manje popravke.
Rastavlja i sastavlja sklopove mehanizama alatnih mašina. Obavlja tekuće održavanje i popravku alatnih mašina i mašina za obradu, kao i poslove mašinske obrade rezanjem i spajanjem.
Ti poslovi zahtevaju izoštren vid i preciznost, savesnost i odgovornost na radu, kao i poslovnu komunikativnost.
Otvaranjem privatne radionice Mašinbravar može lako da dođe do posla u struci, a može se zaposliti i u bilo kom mašinskom preduzeću.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com