Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“ – škola budućnosti


Dualnim obrazovanjem i prekvalifikacijom do posla

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ ( EPS) na čelu sa direktorom Miloradom Grčićem i direktorom Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ dr Bratislavom Spasićem potpisali su Sporazum o stručno-edukativnoj saradnji radi školovanja kadrova kroz principe dualnog obrazovanja koji su potrebni EPS-u. Sporazum podrazumeva edukaciju kroz vežbe i praktičnu nastavu koja će se izvoditi u prostorijama i objektima EPS-a, a koju će realizovati profesori škole uz nadzor najboljih mentora-instruktora praktične nastave zaposlenih u EPS-u. Zahvaljujući velikoj podršci EPS-a učenicima se omogućava da učenjem kroz rad u realnoj radnoj okolini stiču kompetencije za rad u području elektrotehnike i mašinstva. Sporazum pruža priliku kako zaposlenima u EPS-u tako i nezaposlenim licima da se doškoluju ili prekvalifikuju u zanimanja koja su trenutno potrebna u EPS-u, a to su: elektrotehničar energetike, elektromonter mreža i postrojenja, mašinski tehničar i mašinbravar.

Predrag Jovanović, član Opštinskog veća, istakao je da u EPS-u nedostaje više od 150 elektromontera i da upravo postupak prekvalifikacije obezbeđuje sigurno zaposlenje, što je prilikom potpisivanja sporazuma naglasio i direktor EPS-a Milorad Grčić. Naši budući učenici će uz poštovanje principa dualnog obrazovanja u potpunosti biti osposobljeni za uspešan i kvalitetan rad na novim radnim mestima. • „Zašto baš Srednja tehnička škola 'Mihajlo Pupin'?“
  Adresa:
  Trg Nikole Pašića br.7
  Beograd
  Telefon:
  011/3398-283
  E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com