Dokvalifikacija i prekvalifikacija


Škola može da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a takođe i prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno zaposlenje.

Učenici će imati mogućnost da polaganjem diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazonog profila u drugi. Na taj načim se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (1., 2., 3., i 4. razreda)
- Diploma maturskog ili završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnje školovanje)
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (1., 2., 3., razred)
- Diploma završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com