Brodomašinski tehničar


Obrazovanje traje četiri godine

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala


Prohodnost za dalje školovanje: svi tehnički fakulteti i više škole.

Brodomašinski tehničari mogu da rade na svim vrstama brodova i bave se pogonskim mašinama broda, pomoćnim mašinama i najvećim delom upravljačkih i sigurnosnih uređaja na brodu.

Na današnjim brodovima srećemo savremene sisteme za pogon, navigacijsko upravljanje, grejanje i klimatizaciju, sigurnosnu opremu, kao i opremu koja omogućuje ugodan boravak na njima. U brodskim radionicama se servisiraju, održavaju i, po potrebi, izrađuju različiti delovi tih sistema i opreme.
Brodomašinski tehničari nadziru proizvodnju u radionicama, kontrolišu rad mašinskog prostora, kontrolnog i nagaciono-upravljačkog centra broda, vode održavanje pogonskih motora i postrojenja, te upravljačkih brodskih uređaja.

Oni takođe nadziru i održavaju sisteme automatskog upravljanja i moderne kompjuterske sisteme. Nadziru stanje goriva, rezervnih delova i drugih radnih sredstava. Kod kontrole rada motora, upravljačkih i drugih sistema za pogon, koriste se savremenim aparatima za ispitivanje i računarima.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com