Automehaničar


Trajanje školovanja: 3 godine

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala


Automehaničar održava i popravlja motorna vozila u servisima, remontnim radionicama i u servisima proizvođača automobila.
Glavni poslovi automehaničara su održavanje motora s unutarnjim sagorevanjem, popravka pojedinih delova i prenosnog sistema, kao i generalni remonti vozila.
Kod redovnog održavanja vozila, automehaničar se rukovodi uputstvima proizvođača. Zamenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tečnosti, kontroliše i podešava rad pojedinačnih mehanizama, menja potrošene delove, zateže šrafove i podmazuje pokretne delove. Automehaničar obavlja i delimično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije, i vrši ispitivanje motora s unutarnjim sagorevanjem, uređaja za kočenje, sistema paljenja i uređaja za pročišćavanje izduvnih gasova.
Ako se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehaničar najpre mora da ustanovi njihov uzrok, a zatim odgovarajućim alatima rastavlja pojedinačne delove vozila. Kvar popravlja zamenom potrošenog dela ili popravljanjem pokvarenog mehanizma.
Pri generalnim remontima, automehaničar mora pregledati i rastaviti sve delove, očistiti ih, pregledati njihovu upotrebljivost i popraviti ili zameniti potrošene delove. Po konačnoj popravci i sklapanju, automehaničar isprobava i podešava rad svih delova.
U velikim remontnim i servisnim radionicama automehaničar se specijalizuje za pojedine marke automobila, a ponekad se bavi samo pojedinim delovima automobila.
Automehaničar mora poznavati tehnologiju automehanike, što uključuje i znanja o motoru s unutrašnjim sagorevanjem, iz elektrotehnike i elektronike, hidraulike i pneumatike.
Automehaničar mora poznavati tehničku dokumentaciju, osnove tehničkog crtanja, tehničkog dimenzioniranja, osnove tehnologije materijala i sl. Mora steći znanja iz merenja veličina, sagorevanja goriva i regulacije automobilskih sistema.
Automehaničar mora poznavati osnove termodinamike, elektronike i rada na računaru, ekologije i sigurnosti na radu, te protivpožarne zaštite.
Mora biti vešt u praktičnom radu, snalažljiv i sposoban za rešavanje nastale situacije.
Mora imati smisao za rešavanje tehničkih i mehaničkih problema, što je osobito važno pri donošenju odluka o popravci različitih delova automobilskih motora i različitih mehanizama. Automehaničar mora imati spretne ruke za montažu i demontažu ponekad i teže dostupnih delova vozila.
Svoj posao automehaničar treba obavljati odgovorno, dosledno i tačno prema propisima, jer nemaran i nestručan rad može lako biti uzrok štete ili nesreće.
Radi samostalno ili u timu, često u smenama.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com